DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

Partij 1 Cliënt: Mylene Media te Woerden

Partij 2 Opdrachtnemer: Pelatis Innovation te Woerden, tevens handelend onder de namen SiteVandaag en OnceHosting

Artikel 1. Aangeboden diensten

Opdrachtnemer biedt de volgende diensten in zijn algemeenheid aan haar cliënten aan:

 • Website & webwinkel bouw
 • Domeinregistratie
 • Hosting & onderhoud
 • Wordpress & content beheer
 • Consultancy & Advies
 • Cursussen & trainingen

Voor de feitelijk door Cliënt afgenomen diensten: zie de meest recente factuur


Artikel 2. Duur en beëindiging

- Ingangsdatum : 19 januari 2022

- Beëindiging: De dienstverlening wordt aangegaan voor onbepaalde duur.


Artikel 3. Algemene leveringsvoorwaarden:
(zie website: https://pelatis.eu/algemene-voorwaarden)

Omvat:

 • Bepalingen en voorwaarden
 • Facturatie en betaling
 • Rechten en plichten
 • Intellectueel recht en eigendom
 • Aansprakelijkheid/in gebreke stelling
 • Klachtenregeling en geschillen


Artikel 4. Privacy verklaring

- Voor de website https://pelatis.nl en haar subdomeinen geldt de "Privacy Verklaring": https://pelatis.eu/privacy-verklaring
- Voor acquisitie en marketing doeleinden geldt de "Privacy Verklaring": https://pelatis.eu/privacy-verklaring
- Voor het operationeel kunnen uitvoeren en het administratief kunnen afhandelen van de door Cliënt afgenomen diensten:


Artikel 5. Verwerkersovereenkomst

Type Verwerkersovereenkomst: algemeen_geldend

Artikel 6. Facturatie en betaling

- Alle geleverde diensten worden eenmalig of periodiek door Opdrachtnemer aan Cliënt gefactureerd. Deze facturen wordt aan Client opgestuurd in .pdf formaat. Betalingscondities staan vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden (zie artikel 3).

- Betaling van deze facturen geschiedt per automatische incasso. Hiervoor wordt een "SEPA Machtiging Doorlopend" formulier aangemaakt en aan uw dossier toegevoegd. Door ondertekening van deze dienstverleningsovereenkomst gaat u akkoord met de uitvoering van deze automatisch incasso door Opdrachtnemer.
NB 1: Cliënt dient bevoegd te zijn om namens Mylene Media te mogen handelen.
NB 2: Afwijkende vorm van betaling is alleen mogelijk na onderbouwing en wederzijdse instemming.

SEPA MACHTIGING:
Debiteurgegevens (= eigenaar van de bankrekening waarop de incasso zal worden uitgevoerd)

Naam: Mylene Franken
Adres: Trasmolenlaan
Postcode: 3447 GZ
Woonplaats: Bodegraven
IBAN: NL49RABO0304968919


Ondertekening:

Datum: 23/03/2023

Namens de Opdrachtnemer: Lemele, Pelatis Innovation, Erwin Janszen.

Handtekening Opdrachtnemer

Namens de Cliënt: Woerden, Mylene Media, Mylene Franken:


Onderteken alstublieft met een stylus, uw muis of uw vinger hieronder om dit contract te autoriseren. Door dit document elektronisch te ondertekenen, gaat u akkoord met de bovenstaande voorwaarden. Nadat het document is ondertekend, kunt u het afdrukken.

Download PDF