Pelatis - Logo groot Pelatis Innovation

Vorig jaar december hebben wij als bedrijf Pélatis Innovatie met de bedrijfslabels SiteVandaag en IBAQ het bedrijf OnceHosting en de hierbij behorende bedrijfslabels OnceMedia en Webdesign Woerden overgenomen. Echter het samenvoegen van bedrijven gaat verder dan alleen het juridisch en administratief bij elkaar zetten.

Het voeren van zes verschillende bedrijfsnamen is wat complex en schept verwarring. Dit geldt ook de veelheid aan domeinnamen en internet- en emailadressen die wij bij deze labels gebruiken.

De bedoeling is nu dat wij een keuze gaan maken voor één aansprekende en moderne bedrijfsnaam met bijbehorende professionele uitstraling in al onze uitingen naar buiten. Deze keuze en de daaruit volgende make-over zal vóór eind 2020 plaatsvinden.

Wij houden u op de hoogte over het samenvoegen van onze bedrijfsnamen.